Reiki

Reiki is een Japans woord, samengesteld uit 2 tekens), namelijk “rei”, dat staat voor
universeel, spiritueel, en “ki”, dat energie, levenskracht betekent.
Bij een reikibehandeling zorgt de behandelaar voor een warme, rustige behandelruimte. 

Voor aanvang van de behandeling wordt er een klein gesprek gehouden om eventuele
lichamelijke, psychische of andere klachten waaraan gewerkt kan worden, te weten te
komen. 
Nadien neemt de client in aangeklede toestand plaats op de behandeltafel. Makkelijke en
niet-knellende kleding is gewenst ter bevordering van de ontspanning. De client kan al dan
niet bedekt worden met een deken. 
Door middel van verschillende handposities wordt de universele energie via de Reiki-
behandelaar doorgegeven. De energie volgt zijn eigen weg en iedereen krijgt precies wat hij
of zij nodig heeft. Vindt de client het onplezierig om direct aangeraakt te worden, dan houdt
de behandelaar zijn handen enkele centimeters boven het lichaam. Intieme aanrakingen en
alle posities die de client als onplezierig ervaart worden uiteraard vermeden.
Op zowel lichamelijk, emotioneel, mentaal als spiritueel niveau word je je bewust van de
blokkades die onbewust zijn opgebouwd als zelfbescherming. De overbodige blokkades
worden op een zachte manier losgemaakt en opgeruimd.
Reiki werkt als de zachte stroom van liefde die het natuurlijke vermogen van het lichaam
activeert om zichzelf te genezen en in balans te brengen. Het mooie van reiki is de eenvoud.
Door met reiki te werken wordt je zelfbewustzijn vergroot en daardoor je ontwikkeling en
groei in gang gezet.
Let op: Reiki is een aanvullende behandeling, géén vervangende. Gelieve een deskundig
geneesheer te contacteren bij langdurige klachten, pijnen of ziektes.
De reiki-gever is een doorgeefkanaal voor de universele energie; dit betekent dat hij niet zijn
eigen energie weggeeft, waardoor ook geen ziektes of spanningen doorgegeven kunnen
worden.

Instagram