Kinder- en tienercoach

In 2018 besloot ik een opleiding tot kinder- en tienercoach te volgen.

Kinderen ervaren meer en meer druk, druk om te presteren, druk om erbij te horen, druk om
te beantwoorden aan bepaalde idealen. Het is belangrijk om hen handvaten aan te reiken
die ze kunnen toepassen in het dagelijks leven: om zichzelf te ontspannen, om beter in slaap
te raken, om positiever in het leven te staan,… Belangrijk is ook dat ze zelf leren om tot een
oplossing te komen. Het intake-gesprek is samen met minstens 1 van de ouders, de
vervolggesprekken zijn één op één met het kind of de tiener. Ik vind een variatie in
werkvormen zeer belangrijk en mijn specialisatie is hooggevoeligheid.

Instagram