Kinder- en tienerworkshops

De kinder- en tienerworkshops zijn ontstaan vanuit mijn jarenlange ervaring in het secundair
onderwijs. Daar zag ik telkens opnieuw hoe jongeren worstelen met hun identiteit, emoties,
zelfbeeld, de verhouding tot anderen,… Tijdens de workshops wordt daarom gericht gewerkt
aan het omgaan met je emoties, aan zelfvertrouwen, talenten,… Ook wordt er stilgestaan bij
hoe je rust kan brengen in je dag. De workshops gaan door tijdens de schoolvakanties.
Aanvragen voor workshops op verplaatsing kunnen ingediend worden via het
contactformulier.

Instagram